Advarsel – ekstra innbetaling på lån

Har du spart opp penger og betaler ekstra på ditt lån? Dette er selvsagt veldig lurt, faktisk noe av det mest lønnsomme du kan bruke de ekstra pengene på. Ved å betale inn ekstra vil du redusere nedbetalingstiden og beløpet du betaler i rente kraftig.
Men, det er viktig å være klar over hvordan den ekstra nedbetalingen påvirker lånet ditt. Dersom du velger å betale inn ekstra, og reduserer avdraget når lånet minker, vil du IKKE dra nytte av denne gevinsten! Det er utrolig viktig å beholde lik størrelse på avdraget, og ikke redusere dette etter en større ekstra innbetaling.

Dine penger har utført regnestykke på hvordan en ekstra innbetaling på 150.000,- vil påvirke beløpet du ender med å betale. De har tatt utgangspunkt i tre scenarier:

1) Ekstra innbetaling og redusert avdrag over samme løpetid
2) Ekstra innbetaling og beholde samme avdrag men redusere løpetiden
3) Sette pengene på høyrentekonto, og betale ned når pengene har vokst

Ikke uventet er det alternativ 2 som stikker av med en klar seier.

Les mer hos Dine Penger

Share/Bookmark

Comments are closed.