Displaying the most recent of 372 posts written by

Davido

Norges Rikeste: Helene & Marianne Odfjell

Helene Odfjell (født 1965) er forretningskvinne. Odfjell er ifølge tidsskriftet Kapital Norges nest rikeste kvinne i 2010, med en estimert formue på fire milliarder kroner.  Hennes søster Marianne Odfjell er den niende rikeste. Selv om søstrene allerede er registrert med enorme formuer, så er det fortsatt store verdier som er skjult i skatteparadiset Bermuda. I tillegg til å […]

Share/Bookmark

Om Ord og Rikinger

Nå er jeg kommet til riking nummer 29. og dagens ord går sin skjeve gang. Er dette av interesse? Skal jeg fortsette å presentere rikinger og dagens Ord? Personlig lærer jeg veldig mye av dagens ord, når det gjelder rikinger så kan man jo strengt tatt søke frem disse selv, men jeg synes det er […]

Dagens Ord: Korrupsjon

Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller […]

Norges Rikeste: Bjørn Rune Gjelsten

Bjørn Rune Gjelsten (født 17. september 1956) er utdannet siviløkonom. Gjelsten er mest kjent som investor og tidligere konsernsjef i Aker RGI, men også som Offshore-racerfører av båten «Spirit of Norway». Pr 2010 er han oppført med en formue på 4 milliarder kr0ner, og inntar 29. plassen i det celebre selskapet av Norges Rikeste. Han […]

En uskrevet regel?

Etter mye om og men har man kommet seg sånn passe på plass i flysetet, det mest nødvendige har man stablet i fanget, og man er klar for takeoff. Så skjer det. Personen forran smeller stolryggen tilbake, og man blir sittende totalt fastklemt, det er rett og slett ikke en millimeter til overs mellom ens […]

Norges Rikeste: Erling Lorentzen

Erling Sven Lorentzen (født 28. januar 1923 i Oslo) er en forretningsmann. Han tilhører slekten Lorentzen, og er sønn av Øivind Lorentzen og Ragna Nilsen. Han var i Milorg under andre verdenskrig og samarbeidet bl.a. med Gunnar Sønsteby mot tyskerne. Etter krigen ble han livvakt for kongefamilien. Det var slik han møtte sin tilkommende kone […]

Dagens Ord: Mikroøkonomi

Mikroøkonomi er studiet av de mindre bestanddelene i økonomien. Mikroøkonomien studerer det enkelte foretak og den enkelte husholdning eller det enkelte individ, og forklarer de økonomiske prinsipper som styrer disse individuelle aktørenes handlinger.

Svar på økonomiquiz’en

1 Anta at du har 100 kroner på en sparekonto og rentenivået er 2 prosent pr. år. Etter fem år, hvor mye tror du at du har på kontoen hvis du lar pengene stå i ro for å vokse? A Mer enn 102 kroner. B Akkurat 102 kroner. C Mindre enn 102 kroner. 2 Tenk […]

Norges Rikeste: Ivar Erik Tollefsen

Ivar Erik Tollefsen (født 23. juni 1961) er eiendomsutvikler, rallykjører, skiløper og fjellklatrer, kjent fra flere foretak og ekspedisjoner. Etter å ha fullført niendeklasse startet han sitt eget Rabbit Rock Mobile/Tollefsen Enterprises (1975), og utviklet et suksessrikt firma som innredet diskoteker og dansesteder med utstyr (1980). De reiste også rundt i hele Norge med DJ’s, […]

Dagens Ord: Macroøkonomi

Makroøkonomi er studiet av økonomien som et hele. Makroøkonomien beskriver og forsøker å forklare det totale produksjonsnivået, samlet sysselsetting, prisnivået og handelen med andre land. Makroøkonomien befatter seg altså med aggregerte størrelser (aggregere = samle, slå sammen). Makroøkonomien er også opptatt av hvordan de forskjellige sektorene i økonomien, som den private sektor, den offentlige sektor […]