Displaying the most recent of 372 posts written by

Davido

Dagens Ord: Folketrygdens grunnbeløp (G)

Folketrygdens grunnbeløp fastsettes av Stortinget med virkning fra 1. mai hvert år etter drøftinger mellom Regjeringen, Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og LO, og brukes som beregningsgrunnlag for pensjoner og andre trygdeytelser. Veksten i G bestemmer ”lønnsveksten” for trygdede og pensjonister. Stortinget har vedtatt at G skal reguleres i takt med den alminnelige lønnsveksten i samfunnet. […]

Share/Bookmark

Bokanmeldelse: Gutta på kur

Sitter man mye inne forran pc’en eller er litt for bedaglig anlagt så vil kiloene fort legge seg godt rundt midjen. Det finnes en drøss bøker og metoder som har som mål å forandre livsstilen vår til det bedre, og Gutta på kur er intet uttak. Gutta på kur er en bok om to tykke […]

Vet du hva du kjøper?

Det å kjøpe seg en bolig er en av de større investeringene de fleste av oss gjør, men kan vi vite om vi gjør et godt og trygt kjøp, eller kjøper vi katta i sekken? Pr i dag må vi støtte oss til en takstrapport, en verdivurdering av mekler og håpe at eierskifte forsikringen hjelper […]

Norges Rikeste: Johan Johannson

Johan Johannson (født 1967) er Norges 3. rikeste person (år 2010), og eier over 70% av NorgesGruppen sammen med faren og onkelen; Knut Hartvig Johannson og Torbjørn Johannson. Involveringen i grossistvirksomheten strekker seg helt tilbake til 1866, da firmaet Joh. Johannson ble etablert. Siden har familien vært aktive innenfor driften av dagligvarebutikker. Da NorgesGruppen ble etablert […]

Dagens Ord: Fripolise

Når en arbeidstaker slutter å være medlem i pensjonsordningen, for eksempel ved skifte av jobb, utsteder pensjonsinnretningen en fripolise på de pensjonsrettigheter arbeidstakeren har opparbeidet seg i pensjonsordningen. Arbeidstakeren må ha arbeidet i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg de opptjente pensjonsrettighetene.

Over 4 Milliarder kroner til bekymring

Nordmenn misligholder nå hele ti prosent av forbruksgjelden sin. Det tilsvarer 4,4 milliarder. En ting er det som blir misligholdt, men at nordmenn har 44 milliarder i forbrukslån? Den dyreste form for finansiering? Penger man bruker før man har dem på ting som man kanskje ikke trenger? Det synes jeg er skremmende. Og at hele […]

Norges Rikeste: Olav Thon

Den nest høyeste formuen i Norge (år 2010) er det Olav Thon som har. Thon er den ubestridte eiendomskongen. Olav Thon (født 29. juni 1923 i Ål i Hallingdal) er en av Norges rikeste personer, med en ligningsformue på ca. 21,3 milliarder kroner i 2010. Olav Thon er bosatt på Sollihøgda. Thon eier Olav Thon Gruppen, som […]

Dyr strøm i vente

Det varsles om lav vannstand i magasinene, noe som er et sikkert varsel om dyrere strøm i vinter (det er jo litt rart, synes det varsles dyr strøm enten det er for mye vann eller for lite vann). Men altså, vi kan forvente oss en vinter med dyr strøm, så hva kan vi gjøre for […]

Dagens Ord: Dividende

Utbytte. Den del av et selskaps overskudd som blir utdelt til aksjonærene.

Norges Rikeste: John Fredriksen

En ny fast post på Soon to be a billionaire. Hvem er alle disse rikingene i Norge? Hva driver de med? Dersom noen av oss skulle havne i det celebre selskap, så er det jo greit å vite hvem man blir kollega med. Jeg begynner med Norges rikeste, og tar for meg en etter en […]