Displaying the most recent of 372 posts written by

Davido

Dagens Ord: Morarente

Morarente, (av mora, rettsstridig forhaling), også kalt forsinkelsesrente, er erstatnings- eller strafferente en debitor må betale når en økonomisk forpliktelse ikke er oppfylt i tide. Bestemmelsene om morarente er gitt i Lov om renter ved forsinket betaling m.m. også kalt Forsinkelsesrenteloven. Departementet fastsetter størrelsen på forsinkelsesrenten til en fast prosentsats pa. hvert halvår. Den skal […]

Share/Bookmark

Økonomisk angrepille?

Tenk om vi hadde hatt en økonomisk angrepille? Det tror jeg ville blitt et populært produkt. Har du noen gang kjøpt en vare på kreditt, og angret deg i etterkant? Da er du ikke alene. I følge undersøkelser angrer nemlig 4 av 5 på sitt kredittkjøp. Og mye av grunnen er nok det man kaller impulskjøp. […]

Dagens Navn: Julian Paul Assange

Julian Paul Assange (født 1971 i Townsville i Queensland) er en australsk journalist, dataprogrammer, internettaktivist mest kjent som talsmann for nettstedet Wikileaks. Julian Assange har studert fysikk på Universitet i Melbourne, siden da har han levd og arbeidet i Kina, Iran, Australia, USA og i Storbritannia. Fra 1994 bodde Assange i Melbourne og arbeidet som […]

Dagens Ord: Pensjon

Folketrygdsystemet i Norge dekker behov i de fleste livsfaser. Som pensjonsordning dekker den alder ved alderspensjon og uførhet ved uførepensjon. De offentlige pensjonene administreres av NAV. NAV administrerer også dagpenger under sykdom (sykepenger), yrkesskadetrygd og attføringspenger av forskjellig slag. For å få full alderspensjon i Norge kreves det at en har bodd i landet i […]

Bokprosjekt – Et skudd for baugen

Det er lenge siden jeg har nevnt bokprosjektet mitt. Dette skyldes at forlagene trenger tid til å jobbe seg gjennom manuskriptet. Min bok ble først lest av en redaktør, han likte boka og tok den med på et redaksjonsmøte. Etter møtet ble det besluttet å sende boka til en ekstern konsulent, hans oppgave er så […]

Sand i maskineriet

Jeg har behov for å skrive litt om fagforeninger i dag. Fagforeningene har opp gjennom tidene gjort en kjempejobb for å sikre abeidstakere gode arbeidsforhold, og sørge for at den jevne arbeider også har mulighet til å stå opp mot mektige arbeidsgivere. Med dette sier jeg allerede fra start at fagforeningen har en viktig rolle, […]

Dagens Ord: Emisjon

Emisjon er utstedelse av verdipapirer, f. eks. aksjer eller obligasjoner. Aksjeemisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet. Lovens utgangspunkt er at aksjonærene i selskapet har fortrinnsrett til de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer fra før, men dette […]

Dagens Navn: Christian Rignes

Christian Ringnes (født 3. mars 1954 i Oslo) er en kjent mann innen eiendomshandel og -utvikling. Christian Ringnes er sønn av Christian Ringnes senior og oldebarn av forretningsmannen og kunstmesenen Ellef Ringnes, som sammen med broren Amund startet Ringnes Bryggeri i 1877. Christian Ringnes senior solgte bryggeriet ut av familien, og bryggeriet er nå på danske […]

Mange lever på lånte fjær

216.840 personer har nå regninger som ikke er betalt som det er kommet inkassovarsel på. Det er et rekordhøyt antall, ifølge kredittselskapet Experian, som har analysert tallene. Også det totale beløpet som nordmenn skylder er rekordhøyt – det ligger ubetalte regninger for hele 29,6 milliarder kroner rundt omkring i norske skuffer og skap. Bare siden […]

Bøtesatser i en travel førjulstid

Vi nærmer oss jul, og noen og enhver kan føle seg litt stresset. Det å være stresset bak rattet, ikke følge godt nok med, og la følelsene styre bilen er veldig dårlig økonomi. Her har jeg ramset opp noen “vanlige” trafikkfortredelser, og deres respektive honorarer: – Ved Ulovlig forbikjøring: 5200 kroner – Brudd på vikepliktsregler, […]