Be a whistle blower

På oppfordring fra Aksjebloggen ønsker jeg å videreformidle et viktig budskap. Det er lett å glemme at bak krigsoverskriftene i dagspressen ligger det svært mange menneskeskjebner, og røster som aldri når ut. I enhver krig er det kun tapere, det går ikke an å vinne en krig. En krig kan føre til en forandring, men det vil aldri være vinnere. De sivile rammes på begge sider av stridslinjene, og en kule ser ikke forskjell på soldater, sivile, kvinner eller barn.

falling whistle

I Kongo har krigen herjet lenge, en krig som på mange måter er glemt av det internasjonale samfunn. De krigene som herjer på det afrikanske kontinent styres ikke av internasjonale lover for krigføring, det er ingen som risikerer å bli stillt til ansvar for grusomhetene, og de værst tenklige virkemidler blir tatt i bruk for å svekke fienden.

En fløyte er blitt symbolet på denne krigens svakeste, falling whistles, barna som blir sendt i krigen med en fløyte for å skremme fienden. Organisasjonens mål er å gi et tilbud til disse barna, gi dem rehabilitering for skader og sette nytt lys på en glemt krig.

Undertegnede har i dag støttet deres kamp, jeg valgte å bestille en t-skjorte og en fløyte. Du kan gjøre det samme ved å besøke følgende side, du kan også bringe dette budskapet videre ved å nevne det på din nettside eller dele det på facebook/twitter/msn.

t-skjorte  falling whistles

Share/Bookmark

Comments are closed.