Besyndelig resultat av vanskelig arbeidsmarked

Gang på gang viser det seg at når kampen i arbeidsmarkedet hardner, så går sykefraværet ned. Faktisk så falt det legemeldte sykefraværet falt med 12,3 prosent i andre kvartal 2010 sammenlignet med samme periode ifjor.

– Det kan være flere årsaker til at sykefraværet nå er på vei ned. Noe av nedgangen kan sees i sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet. Det er kjent fra tidligere forskning at sykefraværet ofte går ned når arbeidsledigheten stiger. Det er også mulig at det sterke fokuset på sykefraværet har ført til at både leger og partene i arbeidslivet har blitt mer bevisste på sine roller, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Jeg skulle vel ønske jeg kunne si at jeg hadde tro på at det var fokuset fra leger og partene i arbeidslivet som hadde skylden, men jeg er redd det skyldes at folk frykter mer for arbeidsplassene sine og går på jobben selv om de føler seg litt redusert. Tersklen for å be om sykemelding er for mange litt for lav, og selv om det er enormt mange faktorer som spiller inn, så tror jeg mange ganger at det er arbeidsmoralen det skorter på. (jada, jeg vet jeg trer foten ned i et vepsebol). Dette argumentet er totalt fraværende i debatten, alle vet det, men ingen tør å si det.

Like fullt, gledelig å lese at sykefraværet går ned!

Kilde: Dagens Næringsliv

Se også: Dine Penger

Share/Bookmark

Comments are closed.