Binde eller la det flyte?

I dag klokken 14 vil sentralbanksjef Gjedrem fortelle oss om styringsrenten forblir på dagens nivå, eller om den settes opp. De aller fleste eksperter spår at han vil holde den uendret, og tegn i tiden tyder på at ekspertene får rett. Vi har lav vekst i markedet, og forbrukerne putter pengene i banken framfor å øke forbruket.

Både den flytende og fastrenten er på et historisk lavt nivå, og selv om utlånsrenten øke litt (forsikelse i markedet), så har de fleste gode lånebetingelser ennå. På spørsmål om det nå er for sent å binde renten svarer ekspertene at det fortsatt er gunstig å binde renten, selv om vi nok har sett bunnen og at rentetilbudet har økt noe.

Dersom man ser på fastrente tilbudene bankene opererer med i dag, så ser man at det ikke er store hopp mellom det å binde for 3 eller 5 år, dette er et tegn på at bankene er forholdsvis sikre på at renten skal holdes lav lenge. Når renten var på vei ned for noen år siden opererte flere banker med samme fastrente tilbud på 3, 5 og 10 år. Det er et tegn på at banken er sikker på at renten skal ned, og forbli nede.

Så, hva gjør man? Skal man binde renten på lånet, skal man binde noe av renten på lånet eller skal man la det flyte? Dette er en evig diskusjon hver gang sentralbanksjefen skal endre styringsrenten, og konkusjonen blir alltid at det må hver enkelt vurdere utifra hvordan økonomisk situasjon man har. På sikt vil den flytende renten vinne over fastrenten. Er man i tillegg flink til å velge beste lånetilbud i markedet, vil man ha enda større grunn til å slå fastrentetilbudene.

Ønsker du et tilbud på dine lån? Ta kontakt, så får du et uforpliktende tilbud. Som agent formidler jeg lån fra flere av landets ledende banker og finansieringsinstitusjoner. Det er kostnadsfritt for deg som kunde, og jeg tar jobben med å innhente tilbud, samt å flytte lånet til den beste banken for akkurat deg! Om du bør velge fast eller flytende ser vi på utifra din økonomiske situasjon.

Share/Bookmark

Comments are closed.