Bli din egen fastrentesjef

FastrentesjefLur banken – skaff egen fastrente: Velger du fastrente inngår du egentlig et veddemål med banken din. Forblir renta lav, vinner banken. Går den i været, vinner du. Men du kan faktisk binde renta og få hele gevinsten – selv om renta forblir lav: Du lager rett og slett din egen fastrente, for eksempel på fem prosent. Hvis du har et boliglån på to millioner kroner, vil det tilsi et terminbeløp på 10700 kroner. Med tre prosent rente skulle terminbeløpet egentlig vært 8400 kroner.

Differansen på 2300 kroner settes på en egen sparekonto. Dette ordner du med banken din. Hvis den flytende renta om et par år overstiger fem prosent, kan det gå et fast trekk motsatt vei – fra rentebufferen til lånet. Hvis renta forblir lav i flere år – under fem prosent- ja, så beholder du fastrentegevinsten, ikke banken.

I eksempelet over vil du om fem år ha 138000 kroner på rentebufferen din, hvis renta forblir like lav som i dag. Med en ordinær fastrente, ville denne gevinsten gått til banken din. Nå beholder du pengene sjøl.

Som jeg har vektlagt tidligere, det er ingen grunn til å støtte bankenes enorme overskudd!

Kilde: DB

Share/Bookmark

Comments are closed.