Dagens Navn: Arne Treholt

TreholtArne Treholt (født 13. desember 1942) er en tidligere norsk embedsmann og politiker (Ap). Den 20. januar 1984 ble han arrestert og siktet for spionasje, og 20. juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak, i det som ble kjent som Treholt-saken. I dommen het det at Treholt hadde gjort skade mot Norge «som til dels ikke lar seg reparere» og at skadene «som teoretisk kan avbøtes» ville koste «flere års forsvarsbudsjetter». Treholt var byråsjef i UD da han ble arrestert.

Treholt har i alle år hevdet å være uskyldig i spionasje, men har innrømmet både å ha hatt hemmelige møter med KGB, å ha gitt KGB graderte dokumenter og å ha tatt imot penger både fra KGB og Saddam Husseins Irak. Treholts egen forklaring om at han var en slags «privatpraktiserende utenriksminister» ble beskrevet som grensende til stormannsgalskap i dommen. I sin egen bok Gråsoner innrømmet han både grov uforstand i tjenesten og «stormannsgalskap», og mente at KGB planla å verve ham som agent, men at arrestasjonen av ham kom KGB i forkjøpet.

Etter åtte og et halvt års soning ble han benådet av regjeringen Brundtland av helsegrunner 3. juli 1992. Han reiste siden til Russland, og er nå bosatt dels på Kypros og dels i Moskva. Treholt har etter soningen livnært seg som forretningsmann, og spesialisert seg på å handle med russiske verdipapirer via internett.

Treholt har forsøkt å få tatt opp saken sin flere ganger. Høyesteretts kjæremålsutvalg forkastet begjæringer om gjenopptagelse i 1988 og 1992.

I 2005 begjærte Treholt saken gjenopptatt gjennom den uavhengige Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker. Påtalemyndigheten ved statsadvokat Stein Vale innstilte på at saken ikke blir gjenopptatt. Mandag 15. desember 2008 avgjorde kommisjonen at saken ikke blir tatt opp. I begrunnelsen het det at det «ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse».

Gjenopptagelseskommisjonens avgjørelse ble truffet under dissens. Ett av medlemmene, psykologiprofessor Svein Magnussen, anførte at «den samlede kommisjon har kommet til at det er flere svake ledd i beviskjeden. Mindretallet mener at disse omstendighetene må tillegges avgjørende vekt til fordel for gjenåpning».

Treholt gav i intervjuer etter avgjørelsen uttrykk for at «tidspunktet er kommet for å sette punktum» og at han ikke vil prøve å få gjenopptatt straffesaken sin flere ganger. Han begrunnet det med at det var belastende for hans familie og venner at det ble rippet opp i saken. Statsadvokat Stein Vale, som representerte påtalemyndigheten i saken, uttalte at «en liten krets rundt Arne Treholt har valgt å holde liv i saken, men de bør nå slå seg til ro med at den opprinnelige dommen var riktig».

Treholt-saken ble debattert i media fra september 2010 etter at det kom en ny bok om saken med påstander om fabrikasjon av det såkalte pengebeviset. Dette ble forsterket gjennom artikler i Aftenposten som hevdet at en ikke navngitt angivelig tidligere POT-tjenestemann uttalte at dette beviset skal ha blitt fabrikkert.

24. september 2010 bestemte Gjenopptagelseskommisjonen seg for å vurdere Treholt-saken på nytt. I kjølvannet av gjenopptagelsen har det dukket opp nye opplysninger om de overvåkningstiltak som ble gjort, og det hagler med kritikk. I dag, 8.11.2010 skal de to nøkkelpersonene i overvåkningen forklare seg.

Share/Bookmark

Comments are closed.