Dagens Navn: George Soros

George SorosGeorge Soros, opprinnelig navn György Schwartz (født 12. august 1930 i Budapest) er en amerikansk finansmann og filantrop. Han stiftet Quantum-fondene sammen med Jim Rogers i 1969. Han vokste opp i Ungarn, og overlevde krigen trass sitt jødiske opphav. Soros utvandret til London i 1953, og videre til New York i 1956.

Sors ble kjent innen finansverden da han under valutauroen i 1992 tjente en milliard britiske pund på å ta posisjoner der han tjente penger dersom pundet svekket seg.

Mer nylig er han kjent for sin rolle i roserevolusjonen i Georgia. Han bevilget store summer til demokratenes kandidater før presidentvalget i 2004 for å hindre at George W. Bush ble gjenvalgt som USAs president. Soros driver stiftelsen Soros Foundation, som blant annet finansierer Open Society Institute. Soros startet sitt filantropiske arbeid i øst-Europa midt på 1980-tallet, for å støtte sivilsamfunnet mot det kommunistiske regimet.

Soros har skrevet flere bøker, blant annet Alchemy of Finance og The New Paradigm for Financial Markets. Begge bøkene drøfter vitenskapsfilosofi. Soros hevder at de naturvitenskapelige metodene som matematikk og statistikk kommer til kort i samfunnsfagene, som preges av at observatørene også er aktører. Deres evne til å observere klart blir dermed dårligere. Denne tendensen er særlig sterk innen finansverdenen, hvor prisene på finansaktiva påvirkes av hvordan de blir oppfattet av markedsaktørene. Samtidig blir oppfatningen påvirket av prisene. Denne mekanismen kaller Soros refleksivitet.

Formuen hans ble i 2008 anslått av Forbes til å være på over 45 milliarder kroner.

Sonos ga Norge råd om forvaltning av blandt annet oljefondet under en lunsj arrangert av Giske.

– Delvis har han en enorm kompetanse, ikke bare som investor, men også som analytiker. Han har skrevet flere bøker og er en ivrig samfunnsdebattant på det økonomiske området. Han har unik kunnskap om amerikansk økonomi, konjunkturer og politikk. Også er det den andre siden, filantropen. Han bruker mye av sine midler til å skape sosial utvikling og til å investere i miljøteknologi, og det synes jeg er spennende fordi det stemmer veldig overens med den norske strategien, sier Trond Giske.

Share/Bookmark

Comments are closed.