Dagens Ord: A- og B-aksje

A-aksjene er normalt hovedaksjene i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. Den delen av de stemmeberettigede aksjene som kan eies av utlendinger er ofte skilt ut i en egen klasse. B-Aksjene er normalt ikke stemmeberettigede, men gir samme rett til utbytte og andre fordeler.

Share/Bookmark

Comments are closed.