Dagens Ord: Bankavstemming

Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot bank. I regnskapet benyttes en egen konto pr bankkonto i banken. Kontoutdrag fra denne skal sammenlignes med bankutskriften for å se at alle transaksjoner på firmaets bankkonto er dokumentert i regnskapet. I prinsippet skal saldo på bankinskudd i regnskapet stemme med saldo i banken til enhver tid. Dersom regnskapet ikke føres i sann tid vil dette sjelden stemme. Imidlertid er det krav om at regnskapet stemmer med bank for perioden når regnskapet er avsluttet for den perioden. Bankavstemming er viktig, fordi det er en kontroll av hele regnskapet. Du kan ikke postere en utgift uten å dokumentere hvordan den er betalt. Ved bankavstemming finner man manglende registrering av innbetalinger og manglende registrering av utbetalinger. Det betyr at bankavstemming er en viktig prosess for kvaliteten på hele regnskapet. Er det feil føringer i regnskapet er det derfor meget sannsynlig at disse kommer opp under bankavstemmingen.

Share/Bookmark

Comments are closed.