Dagens Ord: Brønnøysundregistrene

BrønnøysundregistreneBrønnøysundregistrene er en norsk forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. Registeret har kontorer i Brønnøysund i Brønnøy kommune i Nordland. I 2008 hadde Brønnøysundregistrene circa 500 ansatte.

Brønnøysundregistrene består av 17 forskjellige elektroniske registre:

 • Akvakulturregisteret
 • Ektepaktregisteret
 • Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 • Enhetsregisteret
 • Foretaksregisteret
 • Frivillighetsregisteret
 • Gebyrsentralen
 • Gjeldsordningsregisteret
 • Jegerregisteret
 • Konkursregisteret
 • Konkurskaranteneregisteret
 • Lotteriregisteret
 • Løsøreregisteret
 • Oppgaveregisteret
 • Partiregisteret
 • Registeret for utøvere av alternativ behandling
 • Regnskapsregisteret
 • Reservasjonsregisteret

I tillegg til registrene over, har Brønnøysundregistrene også forvaltningsansvaret for Altinn og Bedriftshjelp.no. Fra 1. januar 2009 opprettet Brønnøysundregistrene et avdelingskontor i Narvik som overtok ansvaret for veiledningstjenestene Bedin og Narviktelefonene.

Share/Bookmark

Comments are closed.