Dagens Ord: BSU

Boligsparing for ungdom (BSU) er en sparetjeneste som tilbys av de fleste banker i Norge. BSU fungerer slik at det opprettes en egen BSU-konto i en bank hvor beløpene som settes inn gir skattefordeler. Rentebetingelsene på BSU-kontoen er normalt betydelig gunstigere enn de banken tilbyr for vanlige høyrente- og sparekonti.

Tjenesten er begrenset på følgende måter:

  • Maksimalt innskudd per år er satt til kr. 20 000 fra og med inntektsåret 2009. Tidligere årlig grense var kr. 15 000. Man kan få 20 % av årlig innskudd i fradrag i inntektsskatt, altså opptil kr. 4000.
  • Maksimalt innskudd totalt som gir skattefordeler er kr. 150 000.
  • Man kan spare på BSU til og med det året man fyller 33 år, og skattefordelen kan kun utnyttes fra og med det inntektsår man fyller 13 år.
  • Sparebeløpet kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis pengene brukes på noe annet, må den samlede skattefordel som er oppnådd gjennom hele spareperioden (potensielt kr. 30 000), tilbakebetales ved neste skatteoppgjør.
  • Avtale om BSU kan kun inngås én gang.
  • BSU avtalen må inngås før kjøpet av bolig finner sted

BSU er i media for tiden fordi Vestre og Høyre ønsker å øke beløpsgrensene mens finansministeren står fast på de gamle satsene. Begrunnelsen for at grensene ønskes øket er de nye “kravene” til minst 10% EK for unge boligkjøpere.

Share/Bookmark

Comments are closed.