Dagens Ord: Chess Communication

Chess Communication er en norsk mobilnettverksoperatør eid av TeliaSonera, og som er tjenesteleverandør i sitt søsterfirma Netcoms GSM-nett. Chess har omtrent 500 000 kunder.

Firmaet ble etablert av A-pressen i 1999 under navnet Infitel, men ble solgt til Idar Vollvik i 2002. Han slo firmaet sammen med operatøren Sense Communcations som var eid av Reitangruppen, som dermed ble deleiere i Chess. I 2006 solgte Vollvik Chess til det svensk-finske teleselskapet TeliaSonera for 1,6 milliarder NOK. Den største taperen i denne avtalen var Telenor, som mistet omtrent 600 – 800 millioner per år i trafikkinntekter fordi Chess flyttet sine kunder fra Telenor-nettverket til det TeliaSonera-eide NetCom-nettverket.

Chess er en nasjonal medspiller og ser det som en viktig oppgave å være en aktiv samfunnsaktør. Chess har en rekke avtaler med ulike samarbeidspartnere, men er også en stor bidragsyter som støtter mangfoldet og bredden i idrett, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak som mange får gleden av.

At denne artikkelen kom nå, har selvfølgelig ingen ting med den pågående blogg konkurransen å gjøre…

Gi meg gjerne din stemme! Og legg gjerne igjen en kommentar når du først er inne og stemmer!

Share/Bookmark

Comments are closed.