Dagens Ord: Deflasjon

Deflasjon er en minkning av pengemengden i forhold til varer og tjenester, som i sin tur øker markedsverdien eller kjøpekraften til penger. Høy deflasjon i en økonomi har historisk ført til depresjon fordi handel stopper opp når markedet mister bytteredskapet (penger) som lar varer bytte hender, selv om produksjon av mat og varer er den samme.
I tillegg vil mindre penger gjøre pengene vanskeligere å tjene (reduserte lønninger, oppsigelser), som fører til at lånetakere ikke tjener nok til å betjene lånene sine. Konsekvensen er vanligvis at lånetakere må selge unna investeringene sine, og når dette skjer i stor skala i et marked vil markedsprisene kollapse. Dette gir stor profitt for de med penger som kan kjøpe investeringene billig.

Det motsatte av deflasjon er inflasjon.

Share/Bookmark

Comments are closed.