Dagens Ord: Dobbel-dipp

Bekymringen for en dobbel-dipp resesjon har den siste tiden skapt bølger i aksjemarkedene og i tillegg sendt statsrentene ned i kjelleren. Men hva er egentlig en dobbel-dipp?

Uttrykket spiller på at man på nytt opplever negativ økonomisk vekst, altså negativ vekst i bruttonasjonalprodukt. En resesjon (eller nedgang, tilbakegang) er i makroøkonomi normalt definert som et fall i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler. Resesjoner fører ofte med seg økende arbeidsledighet og enten fallende eller sterkt økende priser (deflasjon eller stagflasjon). 

En langvarig eller særlig alvorlig resesjon blir kalt en depresjon. Den mest kjente depresjonen fulgte i kjølvannet av børskrakket på Wall Street i USA i 1929. Denne blir kalt den store depresjonen.

Når det gjelder dobbelt-dipp så liggerdet litt i ordet, en dobbelt dipp betyr at noe detter to ganger, med vekst i mellom. I dagens nyhetsbildet betyr det at vi har vært igjennom en resesjon, begynner å se en økonomisk vekst, men at vi kan gå inn i en ny resesjon. 

Utrykket kan benyttes både i aksje- og boligmarkedet, ved at prisene i disse markedene igjen begynner å falle.

Historisk sett er det sjeldent med to resesjoner så tett innpå hverandre, og siste gang dette inntraff i USA var på begynnelsen av 1980-tallet. Den gangen var resesjon nummer to i virkeligheten drevet av pengepolitikken, den ble strammet markant inn og utløste den nye resesjonen.

Share/Bookmark

Comments are closed.