Dagens Ord: Folketrygdens grunnbeløp (G)

Folketrygdens grunnbeløp fastsettes av Stortinget med virkning fra 1. mai hvert år etter drøftinger mellom Regjeringen, Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og LO, og brukes som beregningsgrunnlag for pensjoner og andre trygdeytelser. Veksten i G bestemmer ”lønnsveksten” for trygdede og pensjonister. Stortinget har vedtatt at G skal reguleres i takt med den alminnelige lønnsveksten i samfunnet. I forliket om nytt pensjonssystem skilles reguleringen av pensjoner under opptjening og pensjoner under utbetaling. Pensjoner under opptjening skal reguleres i takt med lønnsveksten, mens pensjoner under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Finn oppdatert grunnbeløp på NAVs nettsider.

Share/Bookmark

Comments are closed.