Dagens Ord: G20 (Group of 20)

G20 (eller Group of 20) er en gruppe som består av de 19 landene i verden med sterkest økonomi i tillegg til EU. Alle landene som er med i G7 er også med i G20. Gruppen ble dannet for å etablere samarbeid og konsultering knyttet til økonomiske spørsmål angående internasjonal økonomi. Gruppen studerer, vurderer og legger til rette for diskusjon og debatt mellom verdens ledende industrinasjoner samt nye økonomier hvis målet er å etablere stabile rammebetingelser.

G20 overtok rollen til G33 som igjen var en erstatter for G22. Gruppen ble varslet etablert under G7-møtet i Köln i Tyskland i juni 1999, og ble formelt etablert under møtet til G7-finansministrene 26. september 1999. Det konstuterende møtet ble avholdt 15. desember–16. desember 1999 i Berlin.

G20 driver uten et permanent sekretariat eller fast stab. Møteledelsen roterer mellom medlemmene på årlig basis og velges fra regionale grupperinger av land. Møteleder er del av en ledergruppe på tre medlemmer, der de to andre er tidligere og kommende møteleder. Kommende møteleder etablerer et midlertidig sekretariat for sin lederperiode og koordinerer gruppens arbeid og organiserer møter.

Toppmøtene i G-20 ble etablert som et svar på Finanskrisen 2007–2010 og en stadig økt anerkjennelse av store lands økonomier som allerede ikke var inkludert i internasjonale økonomiske diskusjoner og ledelse. Toppmøtene i G-20 kommer i tillegg til G-20-møtene for finansministre og sentralbanksjefer. Første toppledermøte ble avholdt i Washington, D.C. i 2008. De to følgende årene avholdes møtete to ganger hvert år, men dette blir redusert til en gang årlig i 2011. Mexico blir vertskap for møtet i 2012.

Share/Bookmark

Comments are closed.