Dagens Ord: Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er forholdet mellom egenkapital og gjeld (kortsiktig og langsiktig gjeld) og er et uttrykk for i hvilken grad en virksomhet/privatperson er rustet til å tåle tap før det går utover forpliktelsene til lånegivere.

Ved en høy gjeldsgrad vil kontantstrømmen måtte betjene store, faste utgifter til renter og avdrag. I «dårlige tider» vil det bli lite igjen til siden kreditorene har prioritet. Videre vil investorene kreve en kompensasjon for denne finansieringsrisikoen i form av et høyt avkastningskrav/høy rente i/for prosjekter/personer med høy gjeldsgrad.

Share/Bookmark

Comments are closed.