Dagens Ord: Hedgefond

Det finnes ingen eksakt definisjon av begrepet hedgefond, og variasjonen mellom de enkelte fondene som kalles hedgefond kan være meget stor med hensyn til investeringsvalg og risikoprofil. En målsetning for mange hedgefond er at fondet skal gi positiv avkastning uansett markedsutvikling, og skal svinge mindre i verdi enn et typisk aksjefond. Et hedgefond er ikke pålagt å følge den norske verdipapirfondloven eller EUs UCITS-direktiv, og hedgefondene står fritt til å benytte ulike finansielle instrumenter. Det kan som oftest ta opp lån, og står vanligvis ganske fritt til å bruke ulike derivater.

Share/Bookmark

Comments are closed.