Dagens Ord: Inflasjon

Inflasjon er en økning av pengemengden i forhold til mengden varer og tjenester, som i sin tur leder til et fall i markedsverdien eller kjøpekraften til penger (pengeverdien). Pengene får mindre verdi.
Når flere penger omsetter den samme mengden goder, kompenserer markedet ved å heve prisene. Ofte forveksles inflasjon og prisstigning, men strengt tatt ble inflasjonsbegrepet utviklet for å betegne en økning i takten av prisstigning. Inflasjonen bestemmes av både prisstigningen, pengemengden, og prisutviklingen i utlandet.

Inflasjon er en nødvendighet (og derfor en konstant faktor) i et sentralbanksystem. Det er fordi penger i dette systemet kommer i eksistens ved utlån, men pengene til å betale rentene aldri skapes. Dagens lånetakere er derfor avhengig av at morgendagens lånetakere samlet sett tar opp større gjeld (øker pengemengden) slik at allerede eksisterende lån skal kunne betales tilbake.

Perioder med stabil inflasjon er gjerne vekstperioder i investeringsmarkeder i økonomien fordi den økende mengden penger gjør dem lette å få tak i, og folk plasserer pengene i investeringer. Det øker investeringenes verdi, og har en kollektiv effekt ved at flere inspireres til å ta opp lån og investere i det samme markedet, som videre øker verdiene. Etter at alle investorene har kjøpt seg inn vil det bli flere selgere enn kjøpere, og det kommer en utjevningsperiode (resesjon) som sender prisene tilbake til et nivå som reflekterer ekte produksjon og etterspørsel. De som tjener penger er de som solgte seg ut til riktig tid.

Inflasjon er motstykket til deflasjon.

Share/Bookmark

Comments are closed.