Dagens Ord: Kapitalisme

Kapitalisme er et økonomisk system hvor formue, og produksjonsmidlene er privateid. I et kapitalistisk system vil fast eiendom, arbeidskraft og kapital være eid, betjent og handlet uten makt eller svindel av enkeltindivider enten alene eller sammen med andre, og investeringer, distribusjon, inntekt, produksjon, prising og utbud av varer og tjenester er bestemt av frivillig private avgjørelser i en markedsøkonomi. En egenskap ved kapitalisme som skiller denne ut er at hver enkelt person eier hans eller hennes eget arbeid og derfor kan selge bruken av dette til arbeidsgivere.

Begrepet kapitalisme og det kapitalistiske samfunns utvikling er beskrevet i Marx’ og Engels’ analyse av det moderne industrisamfunnet. En annen viktig analyse av virkninger av kapitalismen finner vi hos Max Weber og hans begrep formålsrettet rasjonalitet. Disse to teoretikerne, og deres analyse av kapitalisme, er vesentlig for å forstå det moderne samfunnet og dets utvikling.

I moderne norsk brukes ofte «kapitalisme» og «liberalisme» om hverandre. Begge disse ordene brukes både for å beskrive et økonomisk system, og en ideologi som inneholder dette økonomiske system. Men begrepene er nok likevel ikke helt sammenfallende. Vanligvis brukes liberalisme som en betegnelse på en politisk ideologi, et tankesett. Mens kapitalisme gjerne brukes for å betegne det dominerende samfunns-økonomiske systemet i nyere tid. Og det finnes kapitalistiske stater, avhengig av definisjon, som Chile under Pinochet eller dagens Norge som på forskjellige måter ikke kan sies å styres etter liberalistiske prinsipper. Førstnevne på grunn av at samfunnet var et politisk diktatur, sistnevne på grunn av en omfattende offentlig inngripen i økonomien.

Share/Bookmark

Comments are closed.