Dagens Ord: Kausjon (enkel)

Erklæring som kausjonist undertegner som garanti for oppfyllelse av en økonomisk forpliktelse for en annen person. Ved mislighold kan kreditor, etter først å ha søkt dekning hos skyldneren, søke dekning hos kausjonist.

Carsten O. Five har skrevet en sak om kausjon her. Bakgrunnen for rådet hans om ikke å skrive under som kausjonist er at konsekvensene kan bli store, og med mindre det er snakk om det absolutt nærmeste familie og man stoler på deres evne til å oppfylle låneforpliktelsene, så bør man la det være.

Share/Bookmark

Comments are closed.