Dagens Ord: Kausjonist

KausjonistEn kausjonist er en person som har stilt kausjon for tredjemanns gjeld. Det kan være en eller flere kausjonister for samme krav. Hoveddebitor (den som i det underliggende forhold er ansvarlig for gjelden) og kausjonisten(e) vil være solidarisk ansvarlige i forhold til kreditor. Dersom kausjonisten må oppfylle kreditors fordring vil han ha krav på tilbakebetaling (regress) fra hoveddebitor. Som kausjonist forplikter du deg med andre ord til å betale andres gjeld dersom de ikke gjør opp for seg.

Kausjon er noe en lånegiver ofte forlanger for å minske sin risiko ved utlån av penger. Du skriver da under på en avtale som blir utstedt i forbindelse med låneavtalen. I dette dokumentet skrives forutsetningene for ditt ansvar, det vil si dine plikter og rettigheter. Det er derfor viktig for deg hva som står der. Du kan velge å kausjonere kun for deler av lånet. Det er da viktig å presisere hvilken sum kausjonen gjelder og hvilken del av lånet du kausjonerer for.

Det er gitt mange råd og anbefalinger på nett, og alle går på at du skal utvise ytterst forsiktighet, og helst unngå å kausjonere for andres gjeld. dersom du likevel velger å stå som kausjonist, så kan følgende artikkel være til stor nytte. Dine pengers 10 råd når det gjelder kausjon? De ni første er: Ikke gjør det!

Tenk deg godt om før du kausjonerer:

Vær bevisst! Du kan bli ansvarlig for gjelden til den du kausjonerer for. Husk: Krev alltid at låntaker tegner gjeldsforsikring. Denne kommer deg som kausjonist fullt ut tilgode.

Vurdér:

  • Dine egne økonomiske forhold. Har du råd til å betjene lånet som du er bedt om å kausjonere for?
  • De økonomiske forholdene til låntakeren.
  • De personlige forhold til låntakeren.
  • Er det sannsynlig at det vil holde seg stabilt i kausjonsperioden?

kausjonisterNår du kausjonerer, kan ansvaret for lånet falle på deg når låntakeren rammes av:

  • økonomiske nedgangstider
  • arbeidsløshet
  • fall i prisene på fast eiendom
  • skilsmisse

Som kausjonist kan du også bli rammet av tilsvarende forhold.

Share/Bookmark

Comments are closed.