Dagens Ord: Likviditet

Likviditet betegner bedriftens betalingsevne. Finnes det faktisk penger på konto, eller tilgang på kassekreditt, når regningene forfaller?
Et vanlig problem i oppstartsfasen er at kostnadene kommer før inntektene. Det er ingen motsetningsforhold mellom gode resultater og dårlig likviditet. Selv om driften er lønnsom, er betalingsproblemer på grunn av dårlig likviditet ofte årsaken til konkurser.
Når man vurdere firmaets likviditet er det tre metoder for å beregne likviditetsgraden, alle sier noe om forholdet mellom omløpmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 er forholde mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 2 er forholde mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, men i motsetning til likviditetsgrad 1 så trekkes varelageret ut av omløpsmidlene.

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom de mest likvide omløpsmiddlene og den kortsiktige gjelden. Med de mest likvide omløpsmiddlene mener man de kontoene som representere bank og kasse beholdning.

Share/Bookmark

Comments are closed.