Dagens Ord: Macroøkonomi

Makroøkonomi er studiet av økonomien som et hele. Makroøkonomien beskriver og forsøker å forklare det totale produksjonsnivået, samlet sysselsetting, prisnivået og handelen med andre land. Makroøkonomien befatter seg altså med aggregerte størrelser (aggregere = samle, slå sammen). Makroøkonomien er også opptatt av hvordan de forskjellige sektorene i økonomien, som den private sektor, den offentlige sektor og utlandet, ”oppfører” seg. Makroøkonomien befatter seg ikke med individuell atferd. Makroøkonomien studerer altså skogens karakter, uavhengig av trærne som utgjør skogen.

Temaer og fenomener som tilhører makroøkonomien er økonomisk vekst, fordeling, arbeidsledighet, forsikring, risikodeling og internasjonal handel. Makroøkonomisk politikk er en samlebetegnelse på politikkområder som griper sterkt inn på de makroøkonomiske sammenhenger.

I Norge har makroøkonomi vært et svært aktivt fagområde med stor oppmerksomhet innenfor politikken. Den faglige aktiviteten er blant annet grunnlag for de årlige nasjonalbudsjettene.

Tre norske økonomer, Trygve Haavelmo, Finn E. Kydland og Ragnar Frisch har blitt tildelt Nobelprisen i økonomi. Sistnevnte etablerte selve begrepet «makroøkonomi» i sin tid.

Share/Bookmark

Comments are closed.