Dagens Ord: Mikrofinans

Ordninger som gjør kapital tilgjengelig for fattige mennesker gjennom lån (mikrokreditt), forsikring og banktjenester. Beløpene det gjelder er ofte små og mottakerne ville oftest ikke blitt akseptert som kunder i vanlige finansinstitusjoner. Tjenestene leveres på kommersielle vilkår, og lånene har svært høy tilbakebetalingsrate. Nobels Fredspris for 2006 ble tildelt Mohammad Yunus og Grameen Bank for deres arbeid innenfor mikrofinans.

Share/Bookmark

Comments are closed.