Dagens Ord: Normaltid

Normaltid er offisiell klokketid i et område, i dagligtale iblant kalt vintertid, i den delen av året det ikke er sommertid. Norges offisielle normaltid tilsvarer mellomeuropeisk tid.

Tidligere var det forskjellig lokal soltid på forskjellige steder avhengig av hvor sola stod på himmelen. Bedre kommunikasjoner med telegraf og jernbane på 1800-tallet førte til behov for å synkronisere klokketida i såkalt jernbanetid på steder som lå langt fra hverandre i østlig og vestlig retning. Britiske jernbaneselskaper tok i bruk Greenwich Mean Time, det vil si felles standardtid for hele Storbritannia med utgangspunkt i Greenwich i London, fra 1847. Greenwich Mean Time (GMT) ble innført som referansetid over hele verden i 1884. GMT ble for øvrig erstattet av begrepet UTC (Coordinated Universal Time) i 1972. I 1879 kom forslaget om å dele hele jorda inn i områder med samme normaltid, det vil si i tidssoner. Japan var først ute og tok systemet i bruk i 1888, mens sonetid ble innført i Norge i 1895.

Husk å stille klokke, ellers er du en time for tidlig ute i dag. Dersom du alltid er i tvil om hvilken vei klokka skal stilles, så kan du prøve å huske at vi stiller alltid mot nærmeste sommer, bakover på høsten og framover på våren.

Share/Bookmark

Comments are closed.