Dagens Ord: Obligasjon

En obligasjon er et rentebærende verdipapir, et lånebevis, som ved utstedelse har en løpetid på mer enn ett år. Obligasjonsutsteder (låntaker) kan for eksempel være offentlige myndigheter, banker eller store private foretak. Obligasjonen innfris av utsteder ved forfall, og i perioden fra utstedelse til forfall betaler utsteder en rente, ofte kalt kupongrente, til eier av obligasjonen. Obligasjoner er normalt fritt omsettelige, og det eksisterer et annenhåndsmarked hvor papirene kjøpes og selges. Det er et omvendt forhold mellom kursen på en obligasjon og endringer i markedsrenten. Dersom for eksempel markedsrenten stiger vil kursen på en obligasjon, og dermed kursen på et obligasjonsfond, umiddelbart falle.

Share/Bookmark

Comments are closed.