Dagens Ord: OBX

Aksjeindeks som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs. Konstruert for å være et hjelpemiddel på opsjonsmarkedet og justeres ikke på samme måte som de fleste andre aksjeindekser.

Oslo børs: Oslo Børs er norges markedsplass for omsetning av aksjer, rentepapirer og derivater med verdipapirer som underliggende.

Share/Bookmark

Comments are closed.