Dagens Ord: Overkurs & Underkurs

Dersom du ønsker å si opp et lån med fast rente og renten har steget siden låneopptaket, vil du bli godskrevet en underkurs dersom lånet innfris. Dersom du ønsker å innfri lån med fast rente og det i mellomtiden har vært en rentenedgang, vil du bli belastet en overkurs. Dette fordi du må kompensere for det rentetapet banken får i den resterende løpetiden. Det å velge fastrente er på mange måter et lite veddemål med banken, hvis renten stiger over fastrenten så vinner du, mens dersom renten holder seg lavere enn avtalen du har så vinner banken. Sett over hele låneperioden. Derfor kan man si mye om hva banken tror om renteutviklingen ved å se på de forskjellige fastrente satsene. Dersom det er samme fastrente på 5 år som på 10 år, så forventer banken at renten skal holde seg lav i lang tid. Er det derimot et stort gap mellom 5 år og 10 årstilbudet så forventer banken at renten vil stige.

Share/Bookmark

Comments are closed.