Dagens Ord: P/E (Price/Earnings)

Et kjent parameter for alle som handler med aksjer. P/E er forholdet mellom aksjekurs og inntjening (fra engelsk «Price/Earnings»). P/E brukes til å vurdere selskaper enkeltvis, sektorer og aksjemarkedet i sin helhet. Forholdstallet indikerer om en aksje er billig eller dyr. Øker aksjekursen mens inntjeningen er fast, øker også P/E. Øker inntjeningen mens aksjekursen står fast, går P/E ned. Dersom kursen er svært høy sammenliknet med (forventet) inntjening, kan det isolert sett indikere at børsen/selskapet er overpriset.

Share/Bookmark

Comments are closed.