Dagens Ord: Pro Anno

En forkortelse man ofte ser i forbindelse med lån og rente er P.A. Dette er en forkortelse for Pro Anno som betyr “per år”. Kan for eksempel brukes for å si noe om hvilken rente en kreditor oppnår i løpet av et år, for eksempel 3,15% p.a.

Share/Bookmark

Comments are closed.