Dagens Ord: Realappresiering/realdepresiering

Realappresiering betyr at den reelle kronekursen styrker seg. Den reelle kronekursen styrker seg både som følge av en styrking av den nominelle kronekursen og en høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere. En realdepresiering betyr at den reelle kronekursen svekkes, noe som kan skje enten ved at norske priser/lønninger vokser saktere enn i utlandet, ved at kronekursen svekker seg nominelt eller gjennom en kombinasjon av de to.

Vekslingskurstallet går ned når hjemmevalutaen styrker seg (appresierer). For eksempel ved at kursen går fra 8.0000 til 7.9900 NOK/EUR. Omvendt øker tallet når fremmedvalutaen styrker seg og hjemmevalutaen svekker seg (depresierer).

Share/Bookmark

Comments are closed.