Dagens Ord: Revaluering

Revaluering er, om det er en oppskrivning av et lands valuta, det motsatte av devaluering. Revaluering kan også dreie seg om å veksle over fra en gammel pengeenhet til en ny, for å forenkle prisfastsettelse og omregning til i forhold til andre valutaer.
Normalt sett vurderes et lands valutaverdi i forhold til utenlandsk valuta eller gull. På grunn av høy inflasjon over lang tid (hyperinflasjon) bestemte Tyrkia seg for å revaluere sin valuta 1. januar 2005. Den norske krone ble revaluert med 5 prosent 16. november 1973.

Share/Bookmark

Comments are closed.