Dagens Ord: Skimming

Skimming er et begrep som brukes om kopiering av kort av den vanlige betalingskorttypen. Skimming foregår vanligvis i minibanker ved at svindlerne fester en liten kortleser som kopierer kortinformasjonen over kortleseren i minibanken. Denne type innretninger kan være meget sofistikerte og kan være veldig vanskelig å oppdage. Det er også vanlig at svindlerne monterer et kamera over tastaturet i minibanken for å filme inntastingen av pin-koden. Kortinformasjonen som blir kopiert på denne måten blir vanligvis brukt til å produsere falske kort, som igjen brukes til minibankuttak eller varekjøp. Dette har blitt en veldig vanlig måte å kopiere kort på. Svindlerne kan i løpet av noen få timer kopiere hundrevis av kort og svindle bankene for millionbeløp.

Det forekommer også skimming i kortterminaler i drosjer og butikker. Kopiering av kort i drosjer er et voksende problem, ettersom det er lett å gjemme skimmingutstyr i bilene. I slike tilfeller dreier det seg som regel om kun en håndfull utro tjenere som opererer for egen, personlig vinning. Det har i mange europeiske land også blitt oppdaget skimming i butikkterminaler. I disse tilfellende er vanligvis innehaver eller daglig leder i butikken med på svindelen, siden butikkens overvåkningskameraer brukes til å filme pin-koden.

Slik skjuler du koden din

Share/Bookmark

Comments are closed.