Dagens Ord: Startlån

Startlån er en norsk låneordning. Også kjent som husbanklån. Lånet gis i første rekke til personer som skal kjøpe bolig for første gang, eller personer som er i en vanskelig livssituasjon. Lånet er behovsprøvd, og deles ut av kommunene. Et startlån kan finansiere inntil 100% av kjøpesummen til en gunstig husbankrente. Det er også mulig å få startlån til toppfinansiering i tillegg til lån fra en privat bank. Det stilles krav om at boligen skal være nøktern, egnet, og passende for det antall personer som skal bo i boligen. Du må ha evnen til å betjene låner over tid, og din betjeningsevne vil være med å sette rammen for lånet.

Et startlån er godt egnet for personer som ikke kan få lån fra private banker pga manglende egenkapital, for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger eller personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Husbanken – Startlån

VG – Dinepenger

Share/Bookmark

Comments are closed.