Dagens Ord: Verdensbanken

verdensbankenVerdensbanken er fellesbetegnelsen for fem internasjonale organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for å fremme økonomisk utvikling og medvirke til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland. Banken er en del av FN-systemet, men er eid av landene som har skutt inn bankens kapital. Banken ble opprettet 27. desember 1945 som en følge av Bretton Woods-avtalen fra 1944.

Hensikten var da å finansiere gjenoppbyggingen av Europa etter ødeleggelsene under andre verdenskrig. Etterhvert som dette ble oppnådd endret bankens mandat seg til utvikling av den tredje verden. Driften startet den 25. juni 1946.

Verdt å merke seg er at det siden 1944 er pumpet inn over 1 trillion dollar til Afrika, dette for å underbygge økonomisk vekst. I tilsvarende periode har den økonomiske veksten i afrika stupt. Med andre ord ikke et ikke helt vellykket prosjekt. Prosjektet har gjennomgått mange faser, og hver fase har hatt sitt eget mål og sine egne insentiver for hvordan pengene skulle benyttes. I dag er det lite å vise til når det gjelder utvikling i de afrikanske regionene, og mange land har gjort seg totalt avhengig av økonomisk nødhjelp.

Ref. bokanmeldelse: Dead Aid – Why Aid is not working, and how there is another way for Africa.

Share/Bookmark

Comments are closed.