Den sorte fare

Det å få oppgradert standaren på boligen, få anlagt en flott hage, gitt huset et strøk maling eller utbedret en feil er noe vi alle må igjennom fra tid til annen. Dette er jobber som stjeler en stor del av våre sårt oppsparte penger, og fristelsen til å spare inn litt her og der kan være stor. Et sikkert vårtegn er blitt at postkassen blir fylt med lapper fra personer som ønsker å hjelpe oss med arbeidet, alt til en meget rimelig penge (sammenliknet med norske priser). Dersom du blir fristet til å ta kontakt med et av disse firmaene (hvis det i det heletatt er et registrert firma), så er det endel du bør passe på. Det å benytte seg av svart arbeidskraft er på ingen måte akseptert, og det er straffbart. I tillegg til å løpe risikoen, så mister alle rettighetene du har som forbruker og har ingen klagerett.

Men, det finnes måter å løse dette på, og de utenlandske arbeiderne har blitt veldig klar over hvilke fordeler og rettigheter de opparbeider seg ved å betale skatt. Gjøres det på rett måte er det ingen ting i veien for å selv være arbeidsgiver for personene som utfører arbeidet for deg (dersom de ikke selv er registrert som firma), og er beløpet for jobben under 60.000 kroner er det ikke krav om at du registrerer deg i Arbeidstaker og arbeidgiver registeret. Du er riktignok meldepliktig, og må ved oppgjøret fylle ut en oppgjørsblankett for private arbeidsgivere. Du står også ansvarlig for å innhente skatteopplysningene, og sjekket at personen har et skattekort.

Dersom det er et firma som tilbyr tjenesten bør du gjøre et søk for å sjekke at informasjonen de oppgir er korrekt, du kan enkelt søke opp firmaet via denne siden (enten ved navn eller på organisasjonsnummer).

Det er en ting til man skal være oppmerksom for, fra nyttår er det nemlig innskjerpelser på aktpåhetskravet for oss forbrukere. Det nye regelverket sier at beløp betalt for tjenester som overstiger 10.000 kroner kun skal skje via bankoverføring og ikke kontanter. Dette er et ledd i kampen mot økonomisk kriminalitet og svart arbeid. Jeg har omtalt det nye kravet her.

Det er altså ikke noe i veien for å benytte utenlandsk arbeidsk arbeidskraft, men det stiller litt krav til at du er oppmerksom på hvilken risiko du løper dersom du ikke er tilstreklig varsom.

Kilde: VG 16.09.2010

Share/Bookmark

Comments are closed.