Den usynlige skattefellen

I 2010 har ikke renten fluksert like mye som i 2009 hvor de aller fleste var bevist på at de måtte øke skattetrekket for å møte rentefallet på utlån. Men nå i 2010 føler man kanskje at man er trygg siden renten har vært forholdsvis stabilt lav? Så feil kan man ta, det lurer nemlig en liten felle som i hvertfall ikke jeg var klar over. Når skattekortet og tabellene settes opp for 2010 tar nemlig skattemyndighetene en vurdering på hvordan renteutviklingen vil være i 2010. Og de har forutsett at renten vil øke med tett på 1% poeng i løpet av 2010. Dette har ikke skjedd. Det vil bety at siden skattemyndighetene nå vil gi deg et fradrag på skatten utifra at styringsrenten skal strekke seg til 2,75% i 2010 (pr i dag er styringsrenten 2.00%, mens på samme tid i fjor var den 1,25%). Hvis vi ser på tallene så betyr det at dersom man har et lån på 2 millioner og myndighetene har forutsett at renten skal strekke seg et helt prosentpoeng oppover i 2010, så vil de beregne et rentefradrag på 80.000 kr (fiktiv utlånsrente), mens det reele fradraget kun blir 60.000 kr (tilsvarende fiktiv utlånsrente men 1% poeng lavere). Det er altså 20.000 mindre i renteutgifter enn de har fortutsett, og 28% av 20.000 er hele 5600,-!

Det lønner seg altså å sørge for et litt høyere skattetrekk i de resterende månedene av 2010 for å unngå en skattesmell i Juni.

Etter tips fra Dragen minner jeg alle om at det er svært enkelt å øke skattetrekket selv. Du trenger ikke be om nytt skattekort, det holder at du gir beskjed til den som kjører lønn om at du ønsker å trekke feks 500kr ektra pr måned.

Share/Bookmark

Comments are closed.