En økonomi på randen av kollaps

Her i norge har vi så langt vært spart for å føle den økonomiske kollapsen på kroppen. De av oss som har beholdt jobbene, kan fortsette å leve som før og dra nytte av en lav rente som følge av at økonomien har stoppet litt opp. Lønnsoppgjøret i år var det heller ikke noe å si på for de fleste. Men, det er en verden der ute, og det er enormt mange som nå får føle kollapsen på kroppen. I USA lever i 2009 hele 46,6 millioner mennesker under fattigdomsgrensen, det er det samme som at en av syv amerikanere nå lever av det minste inntektsnivået som anses nødvendig for å oppnå en tilstrekkelig levestandard i USA. I USA regnes man som fattig dersom en familie på 4 lever på en inntekt tilsvarende 133.000 kroner.

Er dette noe som har skjedd over natten? Er det Obama sin feil? Nei, dette er en utvikling som startet helt tilbake på 1970 tallet da lønnsveksten stoppet opp. USA sitt BNP har tredoblet seg i løpet av denne perioden, men fordelingen av godene er svært ujevn. Det er en enorm forskjell mellom fattig og rik, og forskjellen ser ut til å øke. Hva som må gjøres for å snu denne trenden er ikke så godt å si, det ble gjort halvhjertet forsøk i fjor ved å gi ut krisepakker, men det ser ikke ut til å ha hatt den virkning som man kunne håpe på. For å snu trenden må det skapes mer arbeidsplasser, det må settes av mer penger til forskning og det må gis skattelette for å stimulere til økt fart i økonomien.

Vi er svært heldige i Norge, og er man smart utnytter man det pusterommet man har fått med lave renter og jevn lønnsvekst. Bygg opp en buffer, kvitt deg med kortsiktig gjeld.
Soon to be a billionaire publiserer for tiden en animert serie om “Penger som gjeld”.
Legg denne siden til dine favoritter!

(Første episode kan du se her)

Få hjelp til å refinansiere? Be om en kostnadsfri vurdering i dag!

Mistet all kontroll på din privateøkonomi? Ta grep og få hjelp!

VG – 16.09.2010

Share/Bookmark

Comments are closed.