Gi din støtte

Ok, dette er ikke et typisk innlegg på denne bloggen, men likefult ser jeg på det som ekstremt viktig.
Staten har godkjent bygging av kraftlinje i luft, over Hardangerfjorden. Jeg mener at dette er en skam, og at dersom det koster litt ekstra å legge den under vann, så bør nettselskapet ha mer enn nok penger til å gjøre dette (hvor stort var overskuddet i fjor? Vi snakker 150-200millioner i overskudd pr kvartal.)
Gi din støtte til saken på denne nettsiden (bevar Hardanger).

I 2008 fikk Statnett konsesjon til å bygge en 420kV kraftlinje fra Sima i Hardanger til Samnanger. Linjen blir 90 kilometer lang, og går gjennom fem kommuner. Hensikten er å forsyne petroleumsindustrien vest for Bergen med energi i årene fremover. Linjen går i luftspenn hele veien – gjennom fjord og fjell og uberørt natur. Mastene er opp til 45 meter høye, og omfattende kabelgater vil pløye seg gjennom store naturområder.

”Bevar Hardanger” er ikke mot kraftlinje, men det finnes alternativer til rasering av et slikt unikt naturlandskap. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har ikke gjort tilstrekkelige alternative utredninger. Jord- og sjøkabel, der linjene graves ned og legges under fjorden, blir av mange trukket frem som jevngode eller til og med bedre løsninger.

Statnett argumenterer med at kabling blir dyrere, og må betales av private forbrukere. Dette er urimelig, da strømmen går til oljeindustrien, og ikke til vanlige folk. Vi kan ikke ødelegge Hardanger for at oljenæringen skal spare penger.

Vi samarbeider med Folkeaksjonen i Hardanger. På nettsidene deres under kan du finne utfyllende informasjon om selve prosjektet. Vi vil at Olje- og Energidepartementet skal utsette saken i påvente av utredninger av alternative løsninger.

Share/Bookmark

Comments are closed.