Godt skjulte penger

Det finnes en del mennesker her i verden som ønsker at de skal leve videre i folks minne etter sin død. En måte å gjøre dette på er å sette av et beløp penger, og opprette et legat.

Fra wiki kan vi lese følgende:

“Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mange ulike formål, som f.eks. stipender for ungdom under utdanning eller støtte til livsopphold for eneforsørgere eller vanskeligstilte. Det finnes også mange legater for kunstnere og musikere.

Et legat kan for eksempel opprettes dersom en person testamenterer en sum med penger til et bestemt formål. Det opprettes så et styre som får i oppgave å forvalte disse pengene og fordele midlene etter bestemte kriterier. Pengene investeres gjerne i fond eller aksjer med lav risiko, og det er avkastningen som fordeles mellom verdige søkere.”

Det er mange år siden jeg sjekket legat-håndboken sist (kan lånes på biblioteket), og det var en solid bok den gangen. Nå er oversikten over tilgjengelige legater gjort tilgjengelig på nett, så det er enklere å søke i legatene. Mange legater har litt snevre krav til søkrene, og derfor få søkere. Du kan enkelt søke på parametre fra denne siden. For eksempel kan man søke på: “Larvik” og finne følgende legat:

Skipsaksjeselskapet Fram

Til ubemidlede sjøfolk med boligadresse i Larvik, til utdannelse i navigasjon ved sjømannskoler. Stipendiebeløp: Normalt inntil kr 2.000 pr søker, men beløpet blir vurdert for hver søknad.

Når det gjelder ubemidlede i dagens samfunn hvor utdannelse ofte er gratis og alle får studielån, så må dette sees på som et tilleggsgode og dersom man tar utdannelse innen navigasjon vil man helt sikkert oppfylle kravene til å søke.

Det er ikke bare studenter som kan få legat eller andre støtteordninger, så det kan være greit å søke i basen for å se hva som finnes. Et godt sted å starte vil være å søke geografisk, da vil du få opp de lokale legatene som er registrert.

Fra Legathåndboken kan vi få følgende tips:

Nyttige råd til deg som skal søke på legater:

1. Les nøye gjennom legatets forutsetninger. Oppfyller du ikke kriteriene er det unødvendig å sende en søknad. Den går rett i søppelkassen.

2. Søknadsfristen må overholdes. Sørg derfor for å sende søknaden noen dager før fristen går ut. Dobbeltsjekk gjerne fristen med legatstyreren før du sender søknaden.

3. Hvis eget søknadsskjema er påkrevet må du sørge for å få dette tilsendt, eventuelt laste skjemaet ned fra internett.

Hvis det ikke kreves at du fyller ut et spesielt skjema, må du skrive søknaden i brevs form. Ikke bruk et generelt, standard søknadsskjema, det irriterer bare mottakeren.

4. Hvis du sender søknad i brevs form, skriv om deg selv på en nøktern måte. Ikke overdriv, men fortell gjerne om spesielle ting du har drevet med.

Har du for eksempel gått med avisen for å tjene penger som ungdom, vært flink i idrett eller hatt spesielle tillitsverv, kan dette være aktuelt å nevne. Mottakeren er interessert i å få vite noe om deg som person. Beskriv deg selv, men vær nøktern.

5. Husk å sende med de vedleggene som er nødvendig. Dette kan være kopi av eksamensvitnemål, attester eller lignende. Hvis det ikke er oppgitt i legatteksten, sjekk med legatstyrer hvilke vedlegg som kreves.

6. Hvis du ikke må fylle ut et søknadsskjema som krever håndskrift, bruk tekstbehandling slik at søknadspapirene dine blir enklest mulig å lese.

7. Sørg for at søknaden er språklig korrekt. En søknad full av skrivefeil gir ikke et godt inntrykk.

8. For sikkerhets skyld: Kontroller at søknadsfristen er korrekt. Det hender at frister blir endret etter at Legathåndboken er publisert.

Kilde: www.legathandboken.no

Saken er omtalt hos Dine Penger 22.08.2010

Share/Bookmark

Comments are closed.