Gunstig å binde renten på studielånet

Dine Penger skriver i dag at det kan være gunstig å binde studielånsrenten. Det er også tidligere nevnt at det er lov å bryte tidligere inngåtte fastrenteavtaler. Verdt å merke seg er at dersom man bryter tidligere inngåtte avtaler, så får man en karantene, og kan IKKE benytte det nye tilbudet fra Lånekassen. Det vil også beregnes rentetap/gevinst for resterende periode av fastrenteperioden.

For min del, med en fastrente avtale på 3,5%, vil jeg ikke foreta meg noe denne gang. Det vil koste mer enn det smaker, og jeg er fornøyd med den fastrenten jeg har pr i dag.

Har du derimot bundet renten på 4,5%, er det verdt å regne på, selv om det historisk sett vil være billigst å ha flytende rente.

Saken er omtalt i Dine Penger
Tidligere omtale av Lånekassens fastrentetilbud

VG – 02.09.2010

Share/Bookmark

Comments are closed.