Har vi fattigdom i Norge?

I VG kan vi i dag lese at SV gir opp avskaffelse av fattigdom i Norge. Men hva er fattigdom?

FattigdomFattigdomsgrensen er det minste inntektsnivået som anses nødvendig for å oppnå en tilstrekkelig levestandard i et gitt land. Med andre ord er det betegnelsen på inntektsnivået der grensen går mellom å ha råd til å kjøpe alle ressursene som kreves for å overleve eller ikke. Folk som har en inntekt under fattigdomsgrensen har per definisjon ingen disponibel inntekt. I likhet med definisjonen av fattigdom er den offisielle eller vanlige forståelsen av fattigdomsgrensen i praksis betydelig høyere i utviklede land enn i utviklingsland.

Hvor denne grensen går er et omdiskutert emne, men en vanlig internasjonal definisjon på ekstrem fattigdom er å leve på under én amerikansk dollar om dagen, eller nærmere bestemt 1,08 USD justert etter kjøpekraftspariteten i 1993. Pr. 2010 ligger nok grensen nærmere 1,4 USD, eller 8,22 Norske kroner pr dag.

Fastsettelsen av fattigdomsgrensen gjøres vanligvis ved å finne de samlede kostnadene for alle essensielle ressurser som et gjennomsnittlig, voksent menneske forbruker på ett år. Denne tilnærmingen er behovsbasert siden en vurdering gis ut fra det minste utgiftsnivået som er krevd for å opprettholde et tålelig liv. Dette var det opprinnelige grunnlaget for fattigdomsgrensen i USA, som ble beregnet på en forenklet måte for å ta utgangspunkt utelukkende i matkostnader og blir oppdatert hvert år. I utviklingsland er boligkostnader vanligvis de dyreste av disse ressursene. Økonomer i slike land følger derfor nøye med på eiendomsmarkedet og boligprisene på grunn av deres sterke påvirkning på fattigdomsgrensen.

Individuelle faktorer brukes ofte til å gjøre rede for ulike forhold, for eksempel om man er forelder, eldre, et barn, gift etc. Fattigdomsgrensen kan bli justert hvert år.

Fattigdomsgrensen er nyttig som et økonomisk verktøy til å måle folks levestandard med og vurdere sosioøkonomiske reformer slik som velferd og arbeidsledighetsforsikring, som et ledd i fattigdomsbekjempelse verden over.

I Norge kan man la være å jobbe, man vil få et sted å bo, man vil få utbetalt mye mer enn 8,22 kroner pr dag til å leve for. Etter å ha vært i Kenya, Tanzania og Egypt de siste ukene blir jeg nødt til å spørre meg om hva er fattigdom, og har vi noe som kan minne om virkelig fattigdom i Norge? Ja, det er personer som ikke har noe til overs. Ja, vi har personer som ikke kan ta del i samfunnet på samme måte som de som har mer penger. Ja, vi har folk med veldig lite penger i Norge. Men fattigdom slik man kan se andre land sliter med går jeg ikke med på at vi har i Norge. I Norge er du sikret medisinsk hjelp. I Norge har du krav på skolegang. I Norge har du krav på et sted å bo. Vi har mange systemer som skal fange opp de som faller utenfor, og selv om noen lever med en lavere standard enn de kanskje ønsker, så er vi uendelig mye heldigere enn de som lever under definisjonen ekstrem fattigdom.

Når det gjelder fattigdom i u-land, kan det være interessant lesning å lese boka Dead Aid. Den setter søkelys på resultatene av de over 1 Trillion dollarene som er pumpet inn i Afrika de siste årene.

Share/Bookmark

Comments are closed.