Hastverk er lastverk, og irriterende bagatellisering

Fredag er siste frist for å måle opp boligen din og sende tallene til Skatteetaten. Bare tre dager før fristen har etaten plutselig endret måle-reglene.

Tidligere opplyste Skatteetaten at garderobe skulle regnes som p-rom og dermed beskattes. Nå har de plutselig ombestemt seg. I går ettermiddag endret etaten nemlig definisjonen for hva som skal regnes med.

– Forhåpentligvis gjelder ikke dette så veldig mange, men om man har sendt inn opplysninger inkludert garderobe, kan man sende inn arealopplysningene på nytt.

Hastverk er lastverk, for min del utgjør denne endringen ca 5 kvm. Med en kvadratmeter pris på rundt 20K vil dette si at jeg får 100.000 kroner feil i antatt markedsverdi, og 25% av dette gir en ligningsverdi 25.000 kroner for høyt. Jeg blir litt provosert over at de tar så lett på denne endringen, en ørliten beklagelse til oss som har ligget på knærne og målt hadde vært på sin plass.

Jeg brukte god tid, og tenkte at når først jobben er gjort så slipper jeg å tenke på dette i all fremtid. Jeg sendte selvsagt også inn tallene så fort som mulig, slik at jeg kunne få det ut av verden, og slippe irritasjonen. Jeg kan selvfølgelig sende inn tallene på nytt, men først må jeg måle på nytt slik at jeg får riktig fratrekk for areal som etter nye regler ikke skal regnes med. Det er lovlig sent å komme med endringene, og det viser også at reformen er dårlig gjennomtenkt og planlagt. Jeg tror vi ender med at veldig mange tar det arealet de mener å huske sto i kontrakten når de kjøpte huset/leiligheten, og sender inn det. Om dette går i favør huseier eller skatteetaten er ikke godt å si, men korrekte tall tror jeg neppe de får i papirene sine.

Jeg kommer forøvrig ikke til å måle igjen, og jeg kommer til å beholde det tidligere innmeldte arealet som det er etter de gamle “reglene”. Dette kunne gitt noen få kroner ekstra i statskassen dersom jeg passerte grensen for formuebeskattning, men enn så lenge er jeg ikke nevneverdig plaget med det.

Har du målt? Hvis ikke er det på høy tid! Fristen går ut fredag 15.10.2010

Kilde: Dine Penger

Share/Bookmark

Comments are closed.