Hvem er Øystein Olsen?

Øystein OlsenØystein Olsen (født 8. januar 1952) er administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. Han tok over stillingen fra 1. januar 2005 etter Svein Longva. Stillingen er en åremålsstilling på seks år. Han har også tidligere arbeidet i SSB og kjenner organisasjonen godt fra stillinger som forsker, seniorforsker og leder for Olje- og energigruppa i tiden 1977-1990. Etter ett år i ECON, Senter for økonomisk analyse, kom han tilbake til SSB som forskningssjef i årene 1991-1994. Fra 1996 til 1999 var han ansatt som forskningsdirektør og leder av Forskingsavdelingen samme sted. Fra 1999 til han ble direktør i SSB var han ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. 

Olsen er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 1977. Fra 1993 til 1998 var han professor II ved Handelshøyskolen BI.

Men, Øystein Olsen har vært i media av helt andre grunner i den siste tiden, Olsen overtar nemlig stillingen som sentralbanksjef fra 1. januar 2011 for en åremålsperiode på seks år.

Forøvrig spilte Olsen i eliteserien i basketball for Eikeli basketballklubb på 1970-tallet.

Jeg må si at Gjedrem gjorde en veldig god jobb i perioden han satt, og vi får håpe at Øystein Olsen fortsetter det gode arbeidet med å stabilisere Norsk økonomi.

Share/Bookmark

Comments are closed.