Hvordan håndtere kjøpepress?

Bakgrunn for følgende råd er at jeg har en datter, hun er “bare” 5 år, men allerede nå merker jeg at hun blir påvirket av reklame og venninner. “Pappa, kan vi ikke kjøpe sånn? NN har sånn, og MM også”, “Pappa, vet du hva NN har? Kan ikke jeg også få sånn”. Min datter har det meste, men det er alltid noe man heller skulle hatt. Foreløpig er 90% “nyhetens interesse” og 10% et oppriktig ønske, men dette forholdet vil nok sakte med sikkert skyve på seg. Foreløpig slipper jeg unna ved å distrahere oss ut av situasjonen, og vips er det glemt. Dette vil nok desverre ikke vare, og derfor kan følgende tips være greie å ha i bagasjen.

1) Søke kunnskap om reklamens strategier og teknikker og lære barna å avsløre dem
2) Være kritiske som forbruker og lære barna opp til det samme
3) Gå sammen med andre foreldre for å diskutere problemet med kjøpepress og finn fram til felles kjøreregler når det gjelder lommepenger, forbruksnivå etc.
4) Være bevisst på hvilke holdninger som jeg formidler til barna; lære barna at materielle ting ikke er det viktigste i livet –  huske at som forelder er jeg en viktig rollemodell.
5) Lære barna at man må spare for å kjøpe det man har lyst på og at man må prioritere – man kan ikke få alt.
6) Vise forståelse for at klær, sko og fritidsvaner er viktige faktorer i vår tid med tanke på å føle tilhørighet og skape en egen identitet. Men, være tydelig på at det finnes grenser.

Barn og unge er en svært viktig målgruppe for markedsføring. Markedsføringen får innpass på stadig nye arenaer som i barnehagen, på skolen, i idretten, mobiltelefon, internett etc. Barneombudet får henvendelser både fra foreldre og fra barn om at de opplever et sterkt kjøpepress og at det er vanskelig både for barn og voksne og stå i mot.

For de fleste barn og unge (og også for oss voksne) er det viktig å ikke skille seg ut, men å høre til og være en del av et større fellesskap. Klær og mote handler mye om nettopp dette, ved å kle seg som “alle” andre signaliserer du tilhørighet til et bestemt fellesskap, det gir trygghet, samtidig som du viser omverdenen hvem du er. Identitet og suksess er i større grad enn før knyttet til materielle ting; satt på spissen kan man si at man er det man har og det man kjøper.

Som voksne bør vi forsøke å vise forståelse for betydningen av moten, av å ha de riktige klærne og de riktige tingene. Når det er sagt bør vi også forsøke å lære barn og unge til å bli selvstendige og kritiske forbrukere som kan stå i mot det enorme mote- og kjøpepresset som omgir dem.

Share/Bookmark

Comments are closed.