Kontoplan

Jeg har etter tips fra en god venn gjort om på min kontoplan i nettbanken.
Jeg hadde to kontoer, dette er nå blitt til 4.
1) Brukskonto med kort
2) Lønnskonto

3) Bufferkonto
4) Utgiftskonto

Tidligere kom lønnen inn på Brukskontoen med kort. Dette er nå endret, slik at lønnen kommer inn på lønnskontoen. Derifra overfører jeg nok penger til utgiftskontoen (her ligger alle faste trekk til lån, faste utgifter etc). Dette overføres samme dag som lønnen kommer inn.

I tillegg overfører jeg 1500,- inn på brukskontoen med kort. Dette overføres hver uke, og skal dekke mat og andre lommepenger.

Det vil nå være igjen en god slump penger på lønnskontoen. Disse vil ved månedsslutt overføres til bufferkontoen. Bufferkontoen bør bygges opp til minst en mnd’s lønn, og det vil ta meg i overkant av 4 mnd å nå dette målet.

MEN… dersom jeg ved hjelp av grepene jeg skrev om i tidligere post kan tjene inn minst 50 kr pr dag ekstra, vil jeg nå dette målet på mye kortere tid.

Altså er mitt første mål å bygge opp bufferkontoen så fort som mulig, før jeg begynner å foreta ekstra innbetalinger på eksisterende lån.

Share/Bookmark

Comments are closed.